My Cart

No products in the cart.

Tiramisu

/
/
/
Tiramisu

Tiramisu

95,000 

Kích thước (cm) / size: 7cm

Thành phần: Bột gelatin, bột macaron, bơ, creamcheese, whipping cream, đường, socola bảng tên, chocolate dark compound, vanila extract natural, trứng gà

Ingredients: Gelatin, macaron, butter, cream cheese, whipping cream, sugar, chocolate, coffee, egg

Ghi chú: Giá trên cho bánh 1 phần (đường kính 7cm). Nếu quý khách muốn mua bánh 6 phần (đường kính 16cm), bánh 8 phần (đường kính 18cm) hoặc bánh lớn hơn, vui lòng thêm số phần vào giỏ hàng và ghi chú trong phần “Ghi chú” trước khi thanh toán hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi.

Note: This price is for 1 portion (diameter: 7cm). If you want a bigger mousse cake of 6 portions (diameter 16cm) or 8 portions (diameter 18cm) or bigger, kindly note your request in the Note before payment process. You can also contact our staffs via facebook or phone.

Category:

Kích thước (cm) / size: 7cm

Thành phần: Bột gelatin, bột macaron, bơ, creamcheese, whipping cream, đường, socola bảng tên, chocolate dark compound, vanila extract natural, trứng gà

Ingredients: Gelatin, macaron, butter, cream cheese, whipping cream, sugar, chocolate, coffee, egg

Ghi chú: Giá trên cho bánh 1 phần (đường kính 7cm). Nếu quý khách muốn mua bánh 6 phần (đường kính 16cm), bánh 8 phần (đường kính 18cm) hoặc bánh lớn hơn, vui lòng thêm số phần vào giỏ hàng và ghi chú trong phần “Ghi chú” trước khi thanh toán hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi.

Note: This price is for 1 portion (diameter: 7cm). If you want a bigger mousse cake of 6 portions (diameter 16cm) or 8 portions (diameter 18cm) or bigger, kindly note your request in the Note before payment process. You can also contact our staffs via facebook or phone.