My Cart

No products in the cart.

Banana Cake – Bánh bông lan chuối

/
/
/
Banana Cake – Bánh bông lan chuối

Banana Cake – Bánh bông lan chuối

110,000 

Khối lượng (g) / Weight: 450gr

Thành phần: Bột mì, bơ, dầu ăn, đường, muối, bột nổi, trứng gà, chuối

Ingredients: Flour, butter, oil, salt, egg, banana, baking powder

Khối lượng (g) / Weight: 450gr

Thành phần: Bột mì, bơ, dầu ăn, đường, muối, bột nổi, trứng gà, chuối

Ingredients: Flour, butter, oil, salt, egg, banana, baking powder