My Cart

No products in the cart.

Vay Tiền Bằng Quốc mượn tiền gấp Tịch Và Bằng Lái Xe

/
/
Vay Tiền Bằng Quốc mượn tiền gấp Tịch Và Bằng Lái Xe

Khi nói đến việc đăng ký một khoản vay, điều quan trọng là phải chứng minh quyền công dân của bạn. Hầu hết những người cho vay yêu cầu điều này trước khi mượn tiền gấp họ xem xét khả năng tài chính của bạn. Tuy nhiên, một số tổ chức tài chính có uy tín có thể chấp nhận các hình thức nhận dạng khác. Ví dụ: một số người cho vay sẽ chấp nhận Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN), được IRS cấp cho tất cả người nhập cư. ITIN giúp người cho vay bảo đảm rằng bạn là công dân Hoa Kỳ và có thể hoàn trả khoản vay.

vay tiền nhanh ucash

Mặc dù rất khó để có được một khoản vay đối với những người không phải là công dân, nhưng bạn vẫn có thể đăng ký với người cho vay phù hợp. Bạn có thể sử dụng công cụ đối sánh khoản vay, chẳng hạn như Fiona, để tìm những người cho vay làm việc với những người không phải là công dân. Thông thường, những người cho vay này không cung cấp các khoản vay cá nhân cho những người không phải là công dân, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra với một số người cho vay khác nhau trước khi quyết định cho vay.

Nếu bạn không phải là công dân, bạn sẽ phải cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích mang tên bạn, lời mời làm việc hợp lệ hoặc bản sao bằng lái xe của bạn. Một số tổ chức tài chính cũng yêu cầu số An sinh xã hội mà bạn có thể lấy từ Cơ quan quản lý an sinh xã hội. Tuy nhiên, đây không phải là một yêu cầu bắt buộc. Thay vào đó, các tổ chức tài chính khác có thể chấp nhận Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân của bạn.

Share:

Instagram

Archives

sidebarbanner.jpg
Check it now